بخشهای اصلی


 


فروشگاه ال جی

فروشگاه ال جی
 

عرضه لوازم صوتی تصویری خانگی ال جی
آدرس : طبقه اول - پلاک 236
تلفن تماس : 09330335065

کانال :   sakoLG @

فروشگاه یاراحمدی

فروشگاه یار احمدی
 

عرضه سینی ، فلاکس،(سرویس بهداشتتی)
آدرس : طبقه همکف  - پلاک 234
تلفن تماس : 0918881234

 

فروشگاه خدری

فروشگاه خدری
 

عرضه لوازم خانگی
آدرس : طبقه زیرزمین  - پلاک 109
تلفن تماس : 09117436057