مسیر های دسترسی به بازار بزرگ آفتاب درخشان:


1- ورودی از سقز: میدان دانشگاه - بلوار بلال حبشی - بلوار ورزش - پس از تقاطع توحید - بازار بزرگ آفتاب درخشان
2- ورودی از سقز: میدان دانشگاه - بلوار بسیج (سقز) - میدان آزادی - بلوار ورزش - بازار بزرگ آفتاب درخشان
3-ورودی از سردشت:میدان شورا - بلوار بلال حبشی -بلوار ورزش - پس از تقاطع توحید - بازار بزرگ آفتاب درخشان